ÁSZF és Adatvédelem

Az alábbiakban olvashatóak webáruházunk általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatója, kérjük, alaposan és figyelmesen tanulmányozza át:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.kendoszolnok.hu (továbbiakban Befizetések oldal / Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:

www.kendoszolnok.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Jászkun Kendo Klub S.E.
Székhely címe: 5000 Szolnok, Abonyi út 78. szám (Jász-Nagykun-Szolnok megye / Magyarország)
Nyilvántartási száma: 08-02-0061979
Nyilvántartást vezető bíróság: Győri Törvényszék
Statisztikai számjel: 18985005-9319-521-16
Adószám: 18985005-1-16

EU (közösségi adószám): –
Bankszámlaszám: 10104569 – 23488800 – 01004000

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Áruház és Ügyfélszolgálat adatai:

Cím: 5000 Szolnok, Abonyi út 78. szám
Telefon: +36-20-3989845 (normál díjszabású)
E-mail: kendoszolnok@gmail.com
Nyitva tartása: a webáruház minden nap 0-24 óráig tart nyitva, az ügyfélszolgálat munkanapokon 9-17 óra között érhető el a megadott elérhetőségeken.

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció, illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Regisztrálhat, de nem tud megrendeléseket létrehozni és küldeni, ennek megfelelően fizetni sem.

A megrendelés lépései:

 1. A vendégkénti vásárlás engedélyezett, a vásárláshoz regisztráció nem szükséges. A webáruházban történt regisztráció önmagában semmilyen kötelezettséget, különösen vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet. Vendégként is választhatóak termékek, kosárba is gyűjthetőek, de a rendelés és fizetés csak a regisztrációt nélkül is lehetséges.
 2. A kosár használata: a kiválasztott termékek a kosárba kerülnek, a kosár tartalma a böngészés során bármikor megtekinthető, illetve bármikor eltávolíthatóak belőle az egyes termékek vagy épp növelhetőek / csökkenthetőek a kiválasztott termékek mennyiségei.
 3. A megrendelés összeállítása: a böngészés és a kosár ellenőrzésének végeztével és a megfelelő fizetési mód kiválasztásával a megrendelés elküldhető az üzemeltető felé.
 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja: a kosár tartalmának létrehozásakor (termékek begyűjtése) nincsen vásárlói adatbevitel, csak a mennyiségre vonatkozóan, ezt a vásárló bármikor módosíthatja a vásárlás során. A regisztrációs adatokhoz kapcsolódó javítás elvégezhető a felhasználói fiókban („Fiókom”), amennyiben probléma merül fel, az ügyfélszolgálaton kérhető a probléma elhárítása, megoldása.
 5. A megrendelés elküldése: az adatok ellenőrzése után a megrendelés a kívánt fizetési és szállítási mód megjelölésével együtt (fizetési mód választása nélkül nem) elküldhető az üzemeltető felé.
 6. A megrendelés visszaigazolása: A megrendelés elküldésekor az áruház a megrendelő részére elektronikus levelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre. A megrendelések teljesítése csak és kizárólag akkor történik meg a megrendelő (Vásárló) felé, amikor a rendelés ellenértéke jóváírásra kerül a webáruházban megjelölt bankszámlán.

  A szerződés létrejötte:
 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 24 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. A sikeres megrendelés visszaigazolása után a vásárlónak 48 óra áll rendelkezésre, hogy a rendelés ellenértékét kiegyenlítse. Amennyiben a pénzügyi teljesítés nem történik meg a rendelkezésre álló idő alatt, úgy a rendelés törlésre kerül, az abban foglalt termékek kikerülnek a foglalásból, újból szabadon vásárolhatóvá válnak más vásárlók számára.)
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. Az elérhető termékek virtuálisak, esetükben a szállítás és annak költsége nem értelmezhető.

Támogatások / adományok és kedvezmények:
Támogatások:

A webáruházban lehetőség van arra, hogy a vásárlók támogatásokat / adományokat vásároljanak 1.000 Ft címletértékben, illetve ennek egész számú többszöröseiben), amelyeket ellenszolgáltatás igénybevétele nélkül tesznek meg az Egyesület javára. A támogatásról / adományról számviteli bizonylat kerül kiállításra.
Kedvezmények:

Kedvezmények – rendelési érték alapjánKedvezmény mértéke
6 havi díj fizetése egyszerre10%
12 havi díj fizetése egyszerre15% 

(A táblázatban feltüntetett kedvezmények NEM érvényesíthetőek támogatás / adomány esetében!!!)

Választható fizetési és szállítási módok

Fizetési módok:

 1. Bankkártyával a webáruház online felületén

Szállítási módok:

 1. Az elérhető virtuális termékek esetében semmilyen szállítási mód nem értelmezhető, így a szállítási költség fogalma sem.

  Elállási jog / Elállási nyilatkozatminta

Kérjük, az alábbi elállási / felmondási nyilatkozatminta tartalma szerint nyilatkozzon, amennyiben gyakorolni szeretné elállási, felmondási jogát az adott vásárlással kapcsolatosan. (Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

„Címzett: www.kendoszolnok.hu

Jászkun Kendo Klub

5000 Szolnok, Abonyi út 78. szám

Adószáma: 18985005-1-16

Telefon és email: +36-20-3989845 kendoszolnok@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (jelölje meg az elállással / felmondással érintett termékeket, illetve tüntesse fel a kapcsolódó rendelés-számot, melyet e-mailben megkapott)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (Ide írandó a megrendelés kelte, száma, illetve a dátum, amikor a megrendelést átvette)

A fogyasztó(k) neve: (Az Ön / Önök neve(i) )

A fogyasztó(k) címe: (Az Ön / Önök címe(i), melyet a regisztráció során lakcímként és/vagy szállítási címként megadtak)

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:”

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés
  A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
  – a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, – a kifogás rendezésének módját.
  Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolata a vásárló részére átadásra kerül.
 2. Írásban történő bejelentés
  A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
  Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, – vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Adatvédelmi tájékoztató

A Jászkun Kendo Klub (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő székhelycíme: 5000 Szolnok, Abonyi út 78.

Az adatkezelő elérhetősége: munkanapokon 9 és 17 óra között székhelyen személyesen, vagy a +36-20-3989845 telefonszámon, vagy az kendoszolnok@gmail.com email címen.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: kizárólag a megrendelések teljesítése és számlázás. Az adatgyűjtés NEM szolgál marketing / reklám célokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– A Jászkun Kendo Klub értékesítési munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció során megadott és elektronikusan tárolt személyes adatok a regisztrált felhasználó általi törlésig, vagy az általa kezdeményezett törlési kérelme végrehajtásáig megőrzésre és tárolásra kerülnek. A felhasználó általi adattörlés azonnal törli a tárolt adatokat, kérelem esetén a törlésre haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül sor kerül. A törlésről a felhasználót elektronikus levélben értesíteni kell.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.